ghadir.tebyan.net
کد خبر : 65748
تاریخ انتشار : 12 دی 1393 10:23
تعداد بازدید : 190

ويژگيهاى غدير خم

غديرخم تحقق يك حماسه بى همانند، در انتخاب رهبرى بود، زيرا: 1- نصب الهى دخالت داشت .2 - پيام رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) روشنگر راه انتخاب كنندگان بود ,...

از جمله ویژگی های غدیر خم می توان موارد زیر را نام برده و به توضیح آن ها بپردازیم:

ويژگيهاى غدير خم
1 - اجتماعى بى همانند
2 - فراوانى و انبوه حاضران
3 - تحقق بيعت عمومى
4 - كيفيت والاى حماسه غدير
5 - صراحت در گفتار پيامبر

اول - اعلام امامت در اجتماع بى همانند:

يكى از ويژگيهاى ((حماسه غدير))، اعلام امامت حضرت اميرالمؤ منين (عليه السلام ) در اجتماعى بى مانند بود.

كه نه درگذشته چنان جمعيتى با جاذبه هاى معنوى گرد آمدند

و نه در آينده چنان اجتماع با شكوهى تحقق يافت

در اينجا به برخى از جوانب شكوهمند آن اجتماع بى همانند اشاره مى شود:

1 - اجتماعى از سراسر بلاد اسلامى :

مردمى كه در غديرخم گرد آمدند، و با امام منصوب از طرف خداوند بزرگ بيعت كردند، مردم يك شهر و قبيله ، يك منطقه و ناحيه نبودند، از يك نژاد و قومى گرد نيامدند، بلكه از سراسر بلاد اسلامى با شنيدن خبر شركت پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) در مراسم حج ، بسوى كعبه و پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) شتافتند.

از شرق و غرب

از شمال و جنوب كشور پهناور اسلامى

از نژادهاى گوناگون

از قوميت ها و مليت هاى متفاوت

از سياه و سفيد

از سرمايه داران و نيازمندان

از زورمداران و ناتوان ها

از بى سواد و باسواد

از مهاجر و انصار

و از همه جا

و از همه شهرها

و روستاها و بلاد اسلامى (نه تنها مردم مكه و مدينه ) براى مراسم حج گرد آمدند، و سپس در غديرخم به امر الهى درنگ كردند، و پيام الهى را در ولايت و امامت پس از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) شنيدند، و با امام خود بيعت كردند، كه چنين اجتماعى ديگر هرگز پديد نيامد.

2 - جاذبه معنوى حاضران در غدير:

گردهم آئى حاجيان ((90 يا 120 هزار نفر)) در غدير خم ، تنها يك اجتماع نظامى يا سياسى نبود، بلكه جاذبه معنوى داشت.

همه ، احرام پوشيده

و مراسم حج بجاى آورده

و در عرفات و منى دل را شسته

و در طواف و سعى سبكبار شده بودند

داراى حالت معنوى بودند، و از روحى پر نشاط برخوردار، و با حالت پذيرش و تسليم به سخنان پيامبرشان گوش فرا دادند.

3 - انگيزه معنوى گردهم آئى غدير:

پس از اعمال حج ، همه در حال بازگشت بودند، كه در سرزمين غديرخم ، آن اجتماع عظيم حاجيان پراكنده مى شد، مصرى ها، عراقى ها، يمنى ها، مدنى ها، هر كدام به راه خود مى رفتند كه پيك وحى فرمان ابلاغ امامت را آورد و رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمان داد تا جمعيت باز ايستند

آنها كه جلوتر رفتند بازگردند

و آنان كه هنوز نيامده اند به جمعيت ملحق شوند

اجتماع انبوه حاجيان در آن روز انگيزه هاى مادى ، يا تنها سياسى و نظامى نداشت ، بلكه بر اساس فرمان الهى ، و دستور پيامبر اسلام شكل گرفت ، تا امامت على (عليه السلام ) و ولايت اهل بيت عليهما السلام تحقق يابد.

دوم - فراوانى و انبوه حاضران :

فراوانى و انبوه جمعيت حاجيان در روز غديرخم كه از سراسر بلاد اسلامى گرد آمده بودند يكى ديگر از ويژگيهاى حماسه غدير است ، و تعداد جمعيت را 90 تا 120 هزار نفر نقل كرده اند، كه بهنگام بازگشت به شهر و ديار خويش در روز 18 ذى الحجة الحرام ، در منطقه غديرخم ، به فرمان الهى گرد آمده و پس از شنيدن پيام رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) با اميرالمؤ منين على (عليه السلام ) بيعت كردند.1

سوم - تحقق بيعت عمومى و همگانى :

رسول گرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) از آغازين لحظه هاى بعثت، و دعوت علنى مردم به اسلام، ولايت و رهبرى حضرت اميرالمؤمنين على (عليه السلام) را مطرح، و تا آخرين لحظه هاى عمر با بركتش (ماجراى حديث قلم و دوات ) اين حقيقت را به روشنى بيان فرموده ، تذكر داد.

و تنها به اعلان و اظهار عقيده و سفارش و وصيت اكتفاء نفرمود، بلكه در انتظار اوامر الهى بود تا افكار عمومى مسلمين جهان را بيدار كند، و آراء مسلمين را در پذيرش امامت و ولايت اهل بيت (عليهم السلام ) هماهنگ نمايد كه سرانجام در يك رفراندوم عمومى ، و اجتماعى بى همانند، از همه اقشار مسلمين ، بيعت با امام على بن ابيطالب ، تحقق پذيرد، و در آرزوى رسيدن پيك وحى لحظه شمارى مى كرد، كه جبرئيل در غديرخم فرمان الهى را ابلاغ فرمود:

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك

(اى پيامبر الهى ، آنچه از طرف خدا به سوى تو نازل گرديده ، امروز به همگان ابلاغ كن )2

كه از نظر اصول دموكراسى ، و شيوه هاى انسانى انتخابات ، در جهان گذشته تاكنون ، بى نظير مى باشد زيرا:

رهبران دنيا يا با كودتا قدرت را بدست مى گيرند

و يا با روشهاى دروغين مردم را اغفال مى كنند

و يا هرگز به آراء عمومى مردم توجهى نداشته و ندارند

در سقيفه ، ابابكر با 21 راءى ، ناگهان به خلافت مى رسد، و خود نيز بارها اعتراف كرد كه :

خلافت من ناگهانى ((فلتة )) بود

و دومى در گرفتن قدرت ، كارى به آراء و افكار عمومى نداشت

نه شورائى مطرح بود و نه انتخاباتى

نه مراجعه به افكار عمومى مسلمين وجود داشت

و نه حتى مراجعه به آراء مهاجرين و انصار موجود در شهر مدينه

تنها مى گفتند:

با وصيت ابابكر، عمر به خلافت رسيد!!

و سومى نيز در يك شوراى شش نفره ، كه داماد عمر (عبدالرحمن بن عوف ) حق ابطال يا قبول آراء موجود را داشت ، ((حق وتو)) خلافت را بدست گرفت

حال آنكه غديرخم تحقق يك حماسه بى همانند، در انتخاب رهبرى بود، زيرا:

1 - نصب الهى دخالت داشت .

2 - پيام رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) روشنگر راه انتخاب كنندگان بود

3 - 120 هزار شركت كننده از يك شهر و قبيله نبودند، بلكه از سراسر بلاد اسلامى ، و به همه اقشار انسانى تعلق داشتند كه به امر پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) با على (عليه السلام ) بيعت كردند.

4 - و بيعت كردن ، و انتخاب رهبرى ، عمومى و آزاد و آشكارا بود.

چهارم - كيفيت والاى حماسه غدير

پس از انجام مراسم معنوى حج (نه در يك اجتماع نظامى يا سياسى )

و در ميان انبوه مسلمين سراسر بلاد اسلامى (120 هزار نفر)

درگذرگاه غدير

بهنگامه پراكنده شدن حجاج يمنى و مصرى و عراقى و شامى و مدنى انگيزه گردهمائى ، دستور رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) و فرمان الهى (نه قدرت طلبى ) بود.

در حضور پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) و با نظارت پيك وحى بود

در آخرين سفر حج پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم )

و آخرين دستورالعملهاى سرنوشت ساز وحى الهى

بدون هرگونه ابهام و اشاره و كناية

در روز روشن (نه پشت درهاى بسته ، يا باغ اهل سقيفه )

با اعلام عمومى و رسمى (نه كودتا و انحراف افكار عمومى )

و با آگاهاندن مسلمانان (با ايراد خطبه اى گويا كه همگان را به احكام الهى و دستورات دينى ، آشنا ساخت ، و زحمات و كوشش هاى رسالت را بيان فرمود، و خيرخواهى خود را نسبت به امت اسلامى تذكر داد، و همگان اعتراف كردند كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) پيامبر دلسوز، مهربان ، نصيحت گر، و عاشق امت است .)

آنگاه فرمان بيعت با اميرالمؤمنين على بن ابيطالب (عليه السلام ) را صادر فرمود، كه :

تا غروب آفتاب ، مردان

و تا پاسى از شب گذشته ، زنان مسلمان

با آنحضرت بيعت كردند.

پنجم - صراحت در گفتار

در روز غديرخم ، در آن قيامت عظمى ، پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود:

اكنون حضرت جبرئيل بر من نازل شد تا پيام الهى را بهمگان اعلام كنم.

پس اعلام كنيد:

((رفتگان باز گردند، و آنانكه هنوز نرسيده اند به ما ملحق شوند.))

پس از اجتماع 120 هزار حاجى كه از مراسم بازگشته بودند، در آن هواى گرم ، بر روى جهاز شتران بالا رفت ، و پس از حمد و سپاس پروردگار، و تذكر دادن نعمت هاى فراوان الهى ، و يادآورى زحمات و رنج بزرگ دوران رسالت ، و اتمام حجت با انبوه مسلمانان سراسر بلاد اسلامى ، به تشريح و تبيين پيام الهى در امامت على بن ابيطالب (عليه السلام ) و فرزندان او تا قيام قيامت ، پرداخت با كلماتى :

گويا و رسا

فصيح و بليغ

روشن و آشكار

بى ابهام و كنايه

بى استعاره و اشاره

با زبانى قابل فهم عموم مردم حاضر در صحنه

بى ترس و هراس

و بدون شك و ترديد

كه پس از آن خطبه گويا و بيان جاودانه و رسا، هيچكس در راه هدايت ، و انتخاب امام برحق، ترديدى نداشت.

پی نوشت ها:

1- بيعت عمومى مردم در روز غدير را بسيارى از مورخان اعتراف كردند مانند:

1 - سيره حلبى ج 3 ص 283: حلبى
2 - سيره نبوى ج 3 ص 3: زينى دحلان
3 - تاريخ الخلفاء ج 4: سيوطى (متوفاى 911 هجرى )
4 - تذكرة خواص الاءمة ص 18: ابن جوزى (متوفاى 654 هجرى )
5 - احتجاج ج 1 ص 66: طبرسى (متوفاى 588 هجرى )
6 - تفسير عياشى ج 1 ص 329 و ص 332 حديث 154: سمرقندى
7 - بحارالانوار ج 37 ص 138 حديث 30: علامه مجلسى
8 - اثبات الهداة ج 3 ص 543 و 544 حديث 590، 591، 593: حرعاملى
9 - تفسير برهان ج 1 ص 485 حديث 2، ص 489 حديث 6: بحرانى
10 - حبيب السير ج 1 ص 297 و 375 و 404 و 412 و 441: خواندمير

2- مائده : 67. 

 منبع: برگرفته از کتاب حماسه غدير و آشكار شدن توطئه هاى پنهان

محمد دشتى


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :