ghadir.tebyan.net
کد خبر : 71047
تاریخ انتشار : 18 اسفند 1393 10:50
تعداد بازدید : 208

بررسی عدالت در آینه غدیر

به گفته بیشتر اصحاب حتی دشمنان آن حضرت، کسی که تمام خصوصیات و شایستگی کامل را برای جانشینی و خلافت پیامبر داشت حضرت علی بن ابیطالب «علیه السلام» است.

یکی دیگر از مسائلی که می توان در واقعه غدیر به آن پی برد و آن را یکی از علت های واقعه غدیر در نظر گرفت، عدالت است چون انتخاب جانشین رسول خدا در این روز باید بر اساس عدالت باشد. و سزاوارترین فرد به این مقام در این جایگاه قرار گیرد، زیرا یکی از ارکان نبوت عدالت است، پیامبری که در انتخاب جانشین خود با عدالت رفتار نکند، شایستگی نبوت را ندارد خداوند در قرآن کریم خطاب به پیامبر می فرماید: اگر چیزی غیر از آن که ما بر زبانت جاری می کنیم بگویی رگ حیاتت را قطع می کنیم؛ یعنی تمام حرکات و سکنات و انتخاب جانشین پیامبر به امر و هدایت خدا بوده و این امر خالی از اشتباه است، ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده، عدالت را چنین تعریف می کند: عدالت عبارت است از عمل مساوات به قدر امکان، به عبارت دیگر هر کس را به اندازه ظرفیت و استعدادش و شایستگی که در او است بر سر کار یا در مقامی گماشتن، اگر غیر از این باشد عدالت انسان دچار تردید می شود، به گفته بیشتر اصحاب حتی دشمنان آن حضرت، کسی که تمام خصوصیات و شایستگی کامل را برای جانشینی و خلافت پیامبر داشت حضرت علی بن ابیطالب «علیه السلام» است.
در این بخش به بیان گفته های دشمنان آن حضرت که به این مطلب اشاره داشتند و نیز وقایع تاریخی، مبنی بر برتری ایشان نسبت به بقیه اصحاب اشاره خواهیم کرد.

پاسخ معاویه به نامه محمد ابی بکر
از معاویه بن صخر به ننگِ پدرش محمد بن ابی بکر. درود بر فرمانبرداران خدا. از تو به من رسید که در آن خدای را به آنچه شایسته بزرگی و توانایی و نیرومندی اوست، ستوده ای و ویژگی های پیغمبر خدا را با سخنان بسیار به هم بافته ای در آن نامه، برتری فرزند ابوطالب و سابقه خویشاوندی او با پیغمبر خدا و یاری او و انباز شدن با او در ترس و بیم را آورده بودی در آن نامه به فضیلت های دیگران برای من استدلال کرده بودی، نه فضیلت های خودت. من و پدرت در زندگی پیامبرمان حق فرزند ابوطالب را بر خود لازم می دانستیم و برتری او را بر خود آشکار می دانستیم و هنگامی که خدا پیامبرش را به نزد خود برد و وعده خویش را به او به انجام رسانید و دین او را پیروز و دلیل او را استوار ساخت و جان او را گرفت پدرت و فاروق او نخستین کسانی بودند که حق او را ربودند و با او مخالفت کردند و با هم در این راه همدست شدند، سپس آن دو تن او را به بیعت خویش فراخواندند، او کندی نشان داد و پا به پا کرد. آنها برای او نقشه ها کشیدند و تصمیم گرفتند برایش رنج های بزرگی فراهم آورند، پس با آن دو بیعت و سازش کرد سپس سومین آنها عثمان به پا خواست و راه آن را گرفت و شیوه آن را به کار بست. تو و یار تو بر او خرده گرفتید تا جایی که دورترین مردم از گناهکارترین در او طمع بست و برای او فتنه جویی ها کردید تا به آرزوی خویش درباره او رسیدید.

اگر کاری که ما می کنیم درست است پدر تو پیشگام بوده و اگر ستم و کجروی باشد پدرت در این کار خودکامه بوده و ما نیز با او شریکیم، اگر کار پدر تو پیش از این نبود ما با علی ابن ابیطالب مخالفت نمی کردیم.1

پاسخ یزید بن معاویه به عبدالله بن عمر
هنگامی که حسین «علیه السلام» کشته شد، عبدالله بن عمر نامه ای به یزید نوشت که در آن آمده است: «اندوه بزرگ و مصیبتی گران پیش آمده است و در اسلام حادثه ای بزرگ روی داده است، هیچ روزی مانند روز کشته شدن حسین نیست». یزید به او نوشت: «ای نادان، ما به خانه های نو و فرشهای گسترده و بالشهای روی هم چیده دست نیافتیم. برای نگه داشتن آن نجنگیدیم اگر حق با ما است که ما بر سر حق جنگیده ایم و اگر حق با دیگری است، پس پدر تو نخستین کسی است که این بنیان را نهاده و حق را از اهلش گرفت.» 2

اعتراف عایشه به علم علی «علیه السلام»
مقدس اردبیلی در کتاب حدیقه الشیعه خود می نویسد: «از عایشه سؤال شد داناترین فرد عرب به حدیث رسول خدا و به سنت پیغمبر کیست؟ و عایشه گرچه دشمن ترین خلق بود نسبت به آن حضرت اما در این مقام حق بر زبانش جاری شد و نام علی «علیه السلام» را بر زبان جاری کرد.» 3

البته این گوشه ای از گفته های دشمنان علی «علیه السلام» در برتری وی نسبت به بقیه صحابه است، آیا با این همه، عدالت حکم می کند که پیامبر غیر علی را برای امامت و جانشینی خود برگزیند؟ به نظر ما اگر بخواهیم برای عدالت نقطه اوجی بگیریم، آن نقطه اوج در واقعه غدیر به ظهور به چشم می خورد.

واقعه غدیر، آئینه تمام نمای ولایت علی ابن ابیطالب بر همه مسلمین جهان است، کسی که با عدالت به امامت انتخاب شد و نام او به عنوان اولین امام شیعیان جهان و الگوی تقوا و مردانگی قرار گرفت.

پی نوشت ها :

1.اهل سنّت واقعی.

2.اهل سنّت واقعی.

3.حدیقه الشیعه.

منبع:حسینی مقدم، سید اسماعیل، گلواژه غدیر


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :