امیرالمومنین(ع)، امام علی(ع)

    تهيه شده توسط : حمیده دلشاد

    کلمات کليدي : امیرالمومنین(ع)، امام علی(ع)، غدیر، حیدر،امام اول

    تعداد بازديد : 86

    تاريخ ثبت : 1392/8/11

    امیرالمومنین(ع)، امام علی(ع)