امام علی(ع)، علی(ع)، امیرالمومنین(ع)

    تهيه شده توسط : حمیده دلشاد

    کلمات کليدي : امیرالمومنین(ع)، امام علی(ع)، غدیر، حیدر،امام اول، غدیر، ولایت ، رسول الله، رسول

    تعداد بازديد : 78

    تاريخ ثبت : 1392/8/13

    امام علی(ع)، علی(ع)، امیرالمومنین(ع)