امام علی(علیه السلام)، امیرالمومنین(علیه السلام)

    تهيه شده توسط : حمیده دلشاد

    کلمات کليدي : علی، امام علی(ع) ، امیرالمومنین(ع) ، ولایت ، حیدر، تبیان، پرتال، غدیر، پرتال غدیر

    تعداد بازديد : 76

    تاريخ ثبت : 1392/9/28

    امام علی(علیه السلام)، امیرالمومنین(علیه السلام)